Kdo jsme...

Konzultační a poradenská společnost Barbora Wronová – ISObara je společnost, která se zaměřuje především na poskytování komplexních služeb v oblastech:

  • systémů řízení kvality – dle ISO 9001
  • environmentálního managementu – dle ISO 14001
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – dle ISO 45001
Společnost vznikla v roce 2001. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni jednotlivé činnosti, produkty, systémy a prvky vhodně integrovat tak, aby tvořily jednolitý, dobře fungující celek. Systém práce společnosti reflektuje poznatky a zkušenosti nabyté za dobu její působnosti na trhu v souladu s nejaktuálnějšími legislativními předpisy a oborovými trendy.

Rozsah služeb poskytovaných společností ISObara a odborná úroveň jejich konzultantů dovoluje organizacím maximálně se soustředit na jejich hlavní obchodní aktivity a komunikovat pouze s jedním dodavatelem.
Naši konzultanti jsou nejen lidé s odbornými, ale také lidskými kvalitami a s vědomím, že sebelepší jimi zavedený systém není samospasitelný.

Naši konzultanti jsou držiteli certifikátů a osvědčení v těchto oblastech:

  • Lead auditor kvality pro ISO 9001
  • Lead auditor EMS pro ISO 14001
  • Lead auditor pro ISO 45001

Spolupracujeme s odborníky, kteří mají

  • osvědčení o odborné způsobilosti v BOZP a PO
  • a jinými dle potřebné odbornosti z různých odvětví podnikání

Zákazník se může spolehnout na to, že s veškerými informacemi, týkající se jeho firmy, bude zacházeno tak, aby byla maximálně zabezpečena jejich ochrana a důvěrnost.

Nezávislost firmy ISObara a používání vlastních, praxí ověřených postupů a řešení je zárukou volby nejoptimálnějšího a nejvýhodnějšího poměru cena/výkon.

Co nabízíme?

Služby společnosti ISObara jsou šité na míru specifickým potřebám a požadavkům každého zákazníka. Všechny realizované projekty a zakázky využívají prakticky ověřených postupů založených na důkladné analýze problému a nalezení nejvhodnějšího řešení pro zákazníka.

Projekty pro naše zákazníky řešíme komplexně, tzn. počínaje analýzou, přes poradenství, návrh optimálního řešení, a konče implementací, dodávkami ucelených řešení a podporou po ukončení projektů. Naši konzultanti Vám pomohou navrhnout, implementovat a realizovat takové systémy, jež budou maximálně přizpůsobeny Vašim potřebám, a které Vám pomohou efektivně a systematicky dosahovat vytyčených kvalitativních i kvantitativních cílů. Společnost je schopná realizovat zakázky po celé České a Slovenské republice.

Reference

Referenční zakázky vám rádi představíme v rámci osobního jednání nebo zpracování nezávazné nabídky.

Kontakty

BARBORA WRONOVÁ – ISObara
Gen. Sochora 1280/20
Ostrava – Poruba
708 00

mobil: +420 605 281 726
e-mail: wronova@isobara.cz

statutární zástupce: Barbora Wronová
ŽL vydány Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Obecním živnostenským úřadem
pod č.j.: F/13139 dne 2.4.2001 a pod č.j.: C19530 dne 15.5.2002.

IČO: 72990783
DIČ: CZ7260035552

Partneři

podlahy pod kola