CZ EN

Co nabízíme?

Služby společnosti ISObara jsou šité na míru specifickým potřebám a požadavkům každého zákazníka.
Všechny realizované projekty a zakázky využívají prakticky ověřených postupů založených na důkladné analýze problému a nalezení nejvhodnějšího řešení pro zákazníka.

PORTFOLIO SLUŽEB

Portfolio služeb společnosti ISObara je tvořeno následujícími oblastmi:

Analýza
Jsme schopni provést analýzu rizik jednotlivých oblastí a na základě této analýzy stanovit nejvhodnější postup a strukturu dané oblasti.

Plánování
Tato služba zahrnuje a tvorbu plánů systémové, informačnía technické infrastruktury na základě nejnovějších poznatků v dané oblasti a s ohledem na požadavky zákazníka a provedené analýzy. S našimi odborníky budete schopni provést reengineering procesů a infrastruktury uvnitř Vaší organizace.

Budování
V této oblasti nabízí společnost ISObara služby pomáhající zákazníkům při výstavbě systémů jakosti, EMS, BOZP, ISMS atd.. Vzhledem k našim zkušenostem jsme schopni jednotlivé činnosti, produkty, systémy a prvky vhodně integrovat tak, aby tvořily jednolitý, dobře fungující celek.

Implementace
Firma ISObara pomáhá zákazníkům při implementaci a zavádění do praxe nově budovaných systémů a infrastruktury s co největším důrazem na správné pochopení zaváděných změn co nejširší skupinou zaměstnanců organizace.

Následná podpora
Po implementaci navrhovaného řešení u klienta nabízíme také pravidelnou údržbu zavedeného systému a pomoc při jeho zdokonalování včetně provádění interních auditů.

Mezi základní projekty patří např.:

  • odborná pomoc při zavádění systémů řízení jakosti - QMS (ISO 9001),
  • odborná pomoc při zavádění systémů řízení jakosti pro automobilový průmysl - QMS (ISO TS 16949),
  • odborná pomoc při zavádění a přípravě k certifikaci bezpečnosti informačních
  • systémů - ISMS (ISO/IEC 270001a ISO 20000),
  • odborná pomoc při zavádění environmentálních systémů řízení - EMS (ISO 14001),
  • odborná pomoc při zavádění systémů bezpečnostia ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001),
  • odborná pomoc při zavádění systému společenské odpovědnosti (SA 8000),
  • odborná pomoc při zavádění a přípravě k certifikaci v potravinářském průmyslu (ISO 22000),
... a integrace výše uvedených systémů.