CZ EN

Reference

ReferenceŘada úspěšně realizovaných zakázek je dobrým doporučením našich služeb a základním stavebním prvkem při vytváření dalších obchodních vztahů.

Vybrané reference pro různé oblasti systémů řízení:

COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s.

– komplexní dodávky řešení v  oblasti informačních technologií
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 a interní audit dle ČSN EN ISO 9001:2009

Aktina kontakt Praha

- rozesílání adresných zásilek, letter shop, prodej a servis tiskařské techniky
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005

Aktina plus Praha

- prodej a servis kancelářské a reprografické techniky
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001

CS SOFT s.r.o.

- vývoj, projektování a dodávky leteckých pozemních zařízení včetně zajištění servisu
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 a přechod na revidovanou normu ČSN EN ISO 9001:2009

České Dráhy - Správa železniční dopravní cesty

- správa železniční dopravní cesty - logistika, geografické služby, sdělovací a zabezpečovací služby
- implementace systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005

Česká Pošta

- kvalifikovaná certifikační autorita - poskytování služeb spojených s elektronickým podpisem
- implementace systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005

Flatcode Plzeň

- výstavba a správa počítačových sítí, datastore
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005

FORMPROJEKT, spol. s r.o.

- konstrukce a výroba nástrojů a forem
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a přechod na revidovanou normu ČSN EN ISO 9001:2009

HPF CLEAN s.r.o.

- úklidové služby
- implementace systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005

IMPEX TRADE CZ, s.r.o.

- prodej a distribuce zemědělských a potravinářských komodit
- prodej a distribuce petrochemických produktů průmyslovým podnikům
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 a interní audit dle ČSN EN ISO 9001:2009

RUBING s.r.o.

- projektování, dodávky a montáže technického zařízení budov, včetně stabilních hasicích zařízení, vzduchotechniky a klimatizace
- projektování, výroba, výstavba, montáže, opravy a rekonstrukce energetických zařízení
- projektování, výroba, dodávky a montáž kovových konstrukcí, včetně procesů svařování
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 3834 a ČSN OHSAS 18001:2005

POLNA corp. s.r.o.

- výroba a dodávky regulačních a uzavíracích armatur, zařízení pro úpravu parametrů páry, navazujícího sortimentu, pneumatických a elektrických pohonů
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a přechod na revidovanou normu ČSN EN ISO 9001:2009

TALPA-RPF, s.r.o.

- poskytování komplexního servisu v oblastech hydrogeologie
sanace kontaminovaných vod a zemin
bezvýkopové pokládky kabelů a potrubí
řezání vysokotlakým vodním paprskem
prodej a instalace tepelných čerpadel
nakládání s odpady, rekultivace, demolice, stavební a zemní práce
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2005, SA 8000 a přechod na revidovanou normu ČSN EN ISO 9001:2009

TESPRA Hodonín, s.r.o.

- sběr, svoz, výkup a úprava odpadů, údržba zeleně, údržba, očista a opravy komunikací
- implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2005

a mnoho dalších