CZ EN

Proč právě my?

Ilustrační fotoRozsah služeb poskytovaných společností ISObara a odborná úroveň jejich konzultantů dovoluje organizacím maximálně se soustředit na jejich hlavní obchodní aktivity a komunikovat pouze s jedním dodavatelem.

Naši konzultanti jsou nejen lidé s odbornými, ale také lidskými kvalitami a s vědomím, že sebelepší jimi zavedený systém není samospasitelný.

Naši konzultanti jsou držiteli certifikátů a osvědčení v těchto oblastech:

 • Lead auditor kvality pro ISO 9001
 • Lead auditor EMS pro ISO 14001
 • Lead auditor pro OHSAS 18001
 • Lead auditor pro ISO/IEC 27001
 • Auditor pro ISO/IEC 20000
 • FMEA procesu
 • FMEA produktu
 • 8D Report
 • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Spolupracujeme s odborníky, kteří mají

 • Osvědčení o odborné způsobilosti v PO
 • a jinými dle potřebné odbornosti z různých odvětví podnikání

Zákazník se může spolehnout na to, že s veškerými informacemi, týkající se jeho firmy, bude zacházeno tak, aby byla maximálně zabezpečena jejich ochrana a důvěrnost.
Zejména dodržováním termínů a odváděním dobré práce úspěšně naplňujeme naše předsevzetí, kterým je uspokojení potřeb našich zákazníků.

Nezávislost firmy ISObara a používání vlastních, praxí ověřených postupů a řešení je zárukou volby nejoptimálnějšího a nejvýhodnějšího poměru cena/výkon.