CZ EN

Profil firmy

KDO JSME?

Konzultační a poradenská společnost Barbora Wronová - ISObara je soukromá, nezávislá společnost, která se zaměřuje především na poskytování komplexních služeb v oblastech:

 • systémů řízení kvality - QMS
 • environmentálního managementu - EMS
 • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS
 • společenské odpovědnosti - SA
 • bezpečnosti informací - ISMS
 • bezpečnost služeb v IT
 • školení pro všechny uvedené systémy vč. školení interních auditorů

HISTORIE

Společnost vznikla v roce 2001. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni jednotlivé činnosti, produkty, systémy a prvky vhodně integrovat tak, aby tvořily jednolitý, dobře fungující celek. Systém práce společnosti reflektuje poznatky a zkušenosti nabyté za dobu její působnosti na trhu v souladu s nejaktuálnějšími legislativními předpisy a oborovými trendy.

STYL ŘEŠENÍ PROJEKTŮ

Projekty pro naše zákazníky řešíme komplexně, tzn. počínaje analýzou, přes poradenství, návrh optimálního řešení, a konče implementací, dodávkami ucelených řešení a podporou po ukončení projektů.
Naši konzultanti Vám pomohou navrhnout, implementovat a realizovat takové systémy, jež budou maximálně přizpůsobeny Vašim potřebám, a které Vám pomohou efektivně a systematicky dosahovat vytyčených kvalitativních i kvantitativních cílů.
Společnost je schopná realizovat zakázky po celé České a Slovenské republice.

 

Naše poslání a vize

POSLÁNÍ

Podílet se na rozvoji podnikání našich klientů, přispívat k jejich výkonnosti a dosahování vytčených cílů.
Čtyři vůdčí principy poslání:

 • Přijmout rozmanitost a individualitu našich zákazníků jako neodmyslitelnou složku naší práce.
 • Používat ty nejlepší dostupné metody v poskytování služeb našim zákazníkům.
 • Vždy si vytvářet nadšené spokojené zákazníky.
 • Připustit, že ziskovost je klíčem k našemu budoucímu úspěchu.

VIZE

ISObara - nezávislá konzultační společnost v oblastech integrovaných systémů řízení, systémové integrace a implementace se zaměřením na včasnost, komplexnost a dokonalost produktů našim zákazníků se zdůrazněním individuálního přístupu.