CZ EN

Profil firmy

KDO JSME?

Konzultační a poradenská společnost Barbora Wronová - ISObara je soukromá, nezávislá společnost, která se zaměřuje především na poskytování komplexních služeb v oblastech:

  • systémů řízení kvality - QMS
  • environmentálního managementu - EMS
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS
  • společenské odpovědnosti - SA
  • bezpečnosti informací - ISMS
  • bezpečnost služeb v IT
  • školení pro všechny uvedené systémy vč. školení interních auditorů

HISTORIE

Společnost vznikla v roce 2001. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni jednotlivé činnosti, produkty, systémy a prvky vhodně integrovat tak, aby tvořily jednolitý, dobře fungující celek. Systém práce společnosti reflektuje poznatky a zkušenosti nabyté za dobu její působnosti na trhu v souladu s nejaktuálnějšími legislativními předpisy a oborovými trendy.

Co nabízíme?

Služby společnosti ISObara jsou šité na míru specifickým potřebám a požadavkům každého zákazníka.
Všechny realizované projekty a zakázky využívají prakticky ověřených postupů založených na důkladné analýze problému a nalezení nejvhodnějšího řešení pro zákazníka.

Portfolio služeb společnosti ISObara je tvořeno následujícími oblastmi - Analýza, Plánování, Budování, Implementace, Následná podpora...

Proč právě my?

Rozsah služeb poskytovaných společností ISObara a odborná úroveň jejich konzultantů dovoluje organizacím maximálně se soustředit na jejich hlavní obchodní aktivity a komunikovat pouze s jedním dodavatelem. Zákazník se může spolehnout na to, že...